Integrace s redakčním systémem WordPress
WordPress je velmi populární systém pro tzv. Content Management. Do systému WordPress lze FlexBookové JavaScript komponenty zaintegrovat jako do každé jiné webové stránky. Je potřeba do <HEAD>...</HEAD> sekce HTML vložit JQuery a FlexBook knihovny, a zajistit aplikaci CSS stylů.
1
...
2
<HEAD>
3
<!-- FlexBook JavaScripts -->
4
<script src="http://www.flexbook.cz/jq/jquery.js"></script>
5
<script src="http://www.flexbook.cz/flbv2.js"></script>
6
7
<!-- Integrator's custom CSS -->
8
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="example.css" />
9
</HEAD>
10
...
Copied!
Máte-li funkční JQuery (viz poznámky níže) a FlexBook JavaScript knihovny, tak již můžete vkládat FlexBookové komponenty přímo do příslušných stránek. Níže je uvedena ukázka z integrace FlexBook komponent v redakčním systému WordPress.
1
<h1>KALENDÁŘ AKCÍ</h1>
2
3
<div id="flb_kalendar_akci">&nbsp;</div>
4
<div id="flb_list_akci">&nbsp;</div>
5
6
<script>
7
jQuery(document).ready(function( $ ) {
8
flbInit('http://www.flexbook.cz/ajax.php', 18, [
9
{
10
type: 'flbResourceCalendar',
11
placeHolder: 'flb_kalendar_akci',
12
language: 'cz',
13
render: ['event'],
14
renderText: ['none'],
15
format: { datetime: 'd.m. H:i', time: 'H:i' },
16
tag: ['kalendar-akci'],
17
disableResourceReservation: 1,
18
},
19
{
20
type: 'flbEventList',
21
placeHolder: 'flb_list_akci',
22
language: 'cz',
23
tag: ['kalendar-akci'],
24
}
25
]);
26
});
27
</script>
Copied!

Poznámky k interoperabilitě systémů WordPress, JQuery a FlexBook

Poznámka 1: FlexBook Javascript musí být v HEAD sekci až za WordPress JavaScriptem jinak hrozí kolize JQuery funkcí. Nejlepší je umístit FlexBook JavaScript úplně na konec <HEAD>...</HEAD> sekce.
Poznámka 2: V některých případech dochází ke konfliktu verzi jquery, pak je potřeba vypnout defaultní jquery wordpresu a nastavit jquery flexbooku. To se udělá následující úpravou příslušného header.php souboru. Pak již stačí pouze includnout klasický druhý js soubor flbv2.js.
1
if (!is_admin()) {
2
wp_deregister_script('jquery');
3
wp_register_script('jquery', ("https://www.flexbook.cz/jq/jquery.js";), false);
4
wp_enqueue_script('jquery');
5
}
Copied!
Poznámka 3: V případě, kdy ve wordpressu jsou instalovány komponenty vyžadující jquery < 3.x, je potřeba, aby byla nahrána knihovna jq-migrate, která zajišťuje zpětnou kompatibulitu. Kód do wordpressu pak vypadá takto:
1
if (!is_admin()) {
2
 wp_deregister_script('jquery-core');
3
 wp_register_script('jquery-core', 'https://www.flexbook.cz/jq/jquery.js';, true, '3.4.1');
4
 wp_enqueue_script('jquery-core');
5
 wp_deregister_script('jquery-migrate');
6
 wp_register_script('jquery-migrate', 'https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-migrate/3.3.0/jquery-migrate.min.js';, true, '3.3.0');
7
 wp_enqueue_script('jquery-migrate');
8
}
Copied!