flbResourceList

Zobrazí seznam všech a nebo vyspecifikovaných aktivních zdrojů poskytovatele.

Volitelné parametry:

 • tag: Možnost omezit zdroje v seznamu podle seznamu tagu. Tag je textový řetězec asociovaný k akci nebo zdroji. Tagy se kombinují pomocí logického operátoru AND.

 • tagOperator: možnost předefinování defaultního logického operátoru (AND), který se aplikuje na tagy

  • Možné hodnoty

   • or

   • and

 • center: je pole integer hodnot, identifikující konkrétní střediska poskytovatele

  • Příklad: center : [153]

 • region: pole řetězců omezující výpis zdrojů na zdroje, které jsou na střediscích v konkrétním kraji

 • count: možnost omezit počet zobrazených zdrojů

 • filter: definice filterů pro vyhledávání ve volných zdrojích viz. flbResourceAvailability

 • renderText: definice zobrazení metadat (atributů) zdroje v detailu (po kliknutí na akci DETAIL) - viz. flbResourceDetail

 • clickAction: jaká akce (zobrazení) se provede s vybraným zdrojem po kliknutí na tlačítko Detail. Může se zobrazit flbResourceCalendar a nebo flbResourceDetail, takže možné hodnoty jsou: ['Calendar', 'Detail'], default 'Calendar'.

 • resourceTemplate: možnost definice HTML šablony jednoho zdroje v seznamu

  • Možné hodnoty: jeden string obsahující následující parametry

   • @@ID

   • @@RESOURCE_NAME

   • @@RESOURCE_DESCRIPTION

   • @@RESOURCE_CENTER

   • @@RESOURCE_PRICE

   • @@RESOURCE_ATTRIBUTE(<zkratka_atributu>)

   • @@RESOURCE_PHOTO - zobrazí první foto z externích fotek definovaných v rámci akce

   • @@RESOURCE_PHOTOTHUMB - zobrazí náhled všech fotografií z externích fotek definovaných v rámci akce

  • Default: empty string

  • Příklad: '@@RESOUCE_NAME --- Velikost: @@RESOURCE_ATTRIBUTE(velikost) --- Cena: @@RESOURCE_PRICE '

Příklad 1:

flbInit('https://www.flexbook.cz/ajax.php', 4, [
{ type: 'flbResourceList', placeHolder: 'flb_placeholder_1',
  params: {
   format: { datetime: '<b>D</b> d.m. H:i', time: 'H:i' },
   Xtag: ['pronajem'],
   lang: 'cz',
   center : [153],
   render: ['reservation','occupied','event','eventWithoutTitle'],
  },
}
]);

Příklad 2:

flbResourceList(
'flexbook_resource_list',
{
 language:'en'
});

Last updated