flbResourceList

Zobrazí seznam všech a nebo vyspecifikovaných aktivních zdrojů poskytovatele.
Volitelné parametry:
 • tag: Možnost omezit zdroje v seznamu podle seznamu tagu. Tag je textový řetězec asociovaný k akci nebo zdroji. Tagy se kombinují pomocí logického operátoru AND.
 • tagOperator: možnost předefinování defaultního logického operátoru (AND), který se aplikuje na tagy
  • Možné hodnoty
   • or
   • and
 • center: je pole integer hodnot, identifikující konkrétní střediska poskytovatele
  • Příklad: center : [153]
 • region: pole řetězců omezující výpis zdrojů na zdroje, které jsou na střediscích v konkrétním kraji
 • count: možnost omezit počet zobrazených zdrojů
 • filter: definice filterů pro vyhledávání ve volných zdrojích viz. flbResourceAvailability
 • renderText: definice zobrazení metadat (atributů) zdroje v detailu (po kliknutí na akci DETAIL) - viz. flbResourceDetail
 • clickAction: jaká akce (zobrazení) se provede s vybraným zdrojem po kliknutí na tlačítko Detail. Může se zobrazit flbResourceCalendar a nebo flbResourceDetail, takže možné hodnoty jsou: ['Calendar', 'Detail'], default 'Calendar'.
 • resourceTemplate: možnost definice HTML šablony jednoho zdroje v seznamu
  • Možné hodnoty: jeden string obsahující následující parametry
   • @@ID
   • @@RESOURCE_NAME
   • @@RESOURCE_DESCRIPTION
   • @@RESOURCE_CENTER
   • @@RESOURCE_PRICE
   • @@RESOURCE_ATTRIBUTE(<zkratka_atributu>)
   • @@RESOURCE_PHOTO - zobrazí první foto z externích fotek definovaných v rámci akce
   • @@RESOURCE_PHOTOTHUMB - zobrazí náhled všech fotografií z externích fotek definovaných v rámci akce
  • Default: empty string
  • Příklad: '@@RESOUCE_NAME --- Velikost: @@RESOURCE_ATTRIBUTE(velikost) --- Cena: @@RESOURCE_PRICE '
Příklad 1:
flbInit('https://www.flexbook.cz/ajax.php', 4, [
{ type: 'flbResourceList', placeHolder: 'flb_placeholder_1',
params: {
format: { datetime: '<b>D</b> d.m. H:i', time: 'H:i' },
Xtag: ['pronajem'],
lang: 'cz',
center : [153],
render: ['reservation','occupied','event','eventWithoutTitle'],
},
}
]);
Příklad 2:
flbResourceList(
'flexbook_resource_list',
{
language:'en'
});