Integrační možnosti

Tato kapitola slouží jako dokumentace pro integraci rezervačního systému FlexBook do webových stránek a aplikací.
Rezervační systém FlexBook umožňuje následující integrační možnosti
  • Uživatelem definovanetelné FlexBookové webové portály (front-endy)
  • Předdefinované JavaScriptové komponenty použitelné v externích webových redakčních systémech a portálech
  • REST API - k dispozici na vyžádání