Integrační možnosti

Tato kapitola slouží jako dokumentace pro integraci rezervačního systému FlexBook do webových stránek a aplikací.

Rezervační systém FlexBook umožňuje následující integrační možnosti

  • Uživatelem definovanetelné FlexBookové webové portály (front-endy)

  • Předdefinované JavaScriptové komponenty použitelné v externích webových redakčních systémech a portálech

  • REST API - k dispozici na vyžádání

Last updated