flbEventWeekList
Zobrazí seznam všech a nebo vyspecifikovaných aktivních akcí poskytovatele, které je možné filtrovat podle střediska a nebo tagu.
Komponenta flbEventWeekList podporuje všechny parametry jako komponenta flbEventList a navích přidává nasledující parametry.
Volitelné parametry:
  • noEventTemplate: HTML šablona pro dny v týdením výpisu akci, ve kterých se nekoná není žádná akce.
    • Příklad použití parametru:
      • noEventTemplate: 'Tento den nic nepořádáme.'
Ukázka celého kódu použití komponenty:
1
<div id="flb_placeholder_1">&nbsp;</div>
2
<script>// <![CDATA[
3
flbInit('https://www.flexbook.cz/ajax.php', @@PROVIDER_ID(), [
4
{ type: 'flbEventWeekList', placeHolder: 'flb_placeholder_1',
5
params: {
6
dateStart: '2019-09-02',
7
noEventTemplate: 'Tento den nic nepořádáme.',
8
},
9
}
10
]);
11
// ]]></script>
Copied!
Last modified 2yr ago
Copy link