Předdedinované JavaScript komponenty a ukázky implementací

Další možností jak integrovat zdroje a akce do webových stránek poskytovatele je využití předdefinovaných javascriptových komponent, které obsahují potřebnou funkčnost pro koncové zákazníky. Tyto komponenty poskytovatel umístí na libovolné místo do svých stránek a veškerá funkčnost je potom automaticky zajištěna. JavaScriptové komponenty lze vzhledově upravovat standartní cestou na úrovni CSS.

Ukázky implementací

Neostylované příklady použití FlexBook komponent naleznete na adrese https://www.flexbook.info/examples/, kde je ukázána většina předdefinovaných javascriptových komponent systému FlexBook.

Připravili jsme i ukázku fiktivního pivovaru zaintegrovaného do Content Management Systému WebNode, který naleznete na adrese https://flexbook-demo.webnode.cz/, přičemž nejvíce FlexBook funkčnosti je na adrese https://flexbook-demo.webnode.cz/prohlidky/.

Absolutně stejné funkční komponenty fiktivního pivovaru jsou jako čisté HTML+JavaScript dostupné i na adrese https://www.flexbook.info/demo-pivovar/, čimž je vidět, že stejné rezervační objekty mohou být publikované na více webových adresách.

A na konec se můžete podívat na funkční prototypy různých způsobů použití rezervačního systému FlexBook ve specifických obchodních segmentech. Seznam prototypů je dostupný na adrese http://www.flexbook.cz/FLEXBOOK/

Last updated