flbEventDetail

Komponenta zobrazující detail jedné akce.

Volitelné parametry:

 • eventId: identifikátor akce, který je možné dohledat v back-officu rezervačního systému FlexBook.

 • backButton: možnost zobrazit tlačítko zpět

  • Možné hodnoty 0,1

  • Default: 1

  • Pozn.: při použití hodnoty 0 komponenta nezobrazuje tlačítko zpět.

 • renderText: definice atributů, které se mají pro konkrétní akci zobrazit

  • Možné hodnoty:['name', 'center', 'start', 'end', 'description', 'organiser', 'price', 'places', 'attendees', 'reservation', 'repeat_start', 'resource' ,'photo', 'photoThumb', 'attribute']

   • name - zobrazení názvu zdroje

   • center - zobrazení názvu střediska

   • start - začátek akce

   • end - konec akce

   • description - zobrazení popisu akce

   • organiser - jméno a příjmené organizátora

   • price - zobrazení ceny akce

   • places - celkový počet míst na akci

   • attendees - seznam přihlášených účastníků

   • reservation - formulář na rezervaci akce

   • repeat_start - datum a čas začátku první akce z cyklu

   • resource - názvy zdrojů asociovaných s akcí

   • photo - zobrazí první foto z externích fotek definovaných v rámci zdroje

   • photoThumb - zobrazí náhled všech fotografií z externích fotek

   • attribute - zobrazení uživatelsky definovaných atributů

  • Default: ['name', 'center', 'start', 'end', 'description', 'price', 'reservation', 'cycleItem']

 • showInactive: možnost zobrazit neaktivní akce

  • Možné hodnoty: 0,1

  • Default: 0

 • showAttendeePayment: možnost zobrazení informace (jiný CSS styl) o tom, jestli má účastník rezervaci zaplacenou nebo ne

  • Možné hodnoty: 0,1

  • Default: 0 (informace o stavu platby se nezobrazuje)

 • cycleItemTemplate: možnost definice HTML šablony pro změnu řádku jedné akce (lekce) z cyklu v detailu akce (cyklu).

  • Možné hodnoty:

   • @@EVENT_CENTER

   • @@EVENT_CENTER_STREET

   • @@EVENT_CENTER_CITY

   • @@EVENT_CENTER_ZIP

   • @@EVENT_CENTER_REGION

   • @@EVENT_CENTER_COUNTRY

   • @@EVENT_START

    • @@EVENT_START_DATE

    • @@EVENT_START_TIME

   • @@EVENT_END

    • @@EVENT_END_DATE

    • @@EVENT_END_TIME

   • @@EVENT_ORGANISER

 • attendeeTemplate: možnost definice HTML šablony jednoho účastníka akce

  • Možné hodnoty:

   • @@USER_FULLNAME - jméno a příjmení uživatele, který provedl rezervaci

   • @@USER_EMAIL - e-mail uživatele, který provedl rezervaci

   • @@USER_PHONE - telefon uživatele, který provedl rezervaci

   • @@FIRSTNAME - jméno účastníka akce

   • @@LASTNAME - příjmení účastníka akce

   • @@EMAIL - e-mail účastníka akce

   • @@PLACES - počet zarezervovaných míst v rámci rezervace

   • @@USER_ATTRIBUTE(atribute-name) - uživatelsky definované atributy registrovaných uživatelů

  • Default: empty string

  • Příklad: '@@USER_FULLNAME (@@USER_EMAIL) - @@PLACESx'

Příklad:

flbEventDetail(
"flexbook_allin",
{
 language: 'en',
 eventId: 7574,
 backButton: 0
}
);

Last updated