flbEventDetail
Komponenta zobrazující detail jedné akce.
Volitelné parametry:
  eventId: identifikátor akce, který je možné dohledat v back-officu rezervačního systému FlexBook.
  backButton: možnost zobrazit tlačítko zpět
   Možné hodnoty 0,1
   Default: 1
   Pozn.: při použití hodnoty 0 komponenta nezobrazuje tlačítko zpět.
  renderText: definice atributů, které se mají pro konkrétní akci zobrazit
   Možné hodnoty:['name', 'center', 'start', 'end', 'description', 'organiser', 'price', 'places', 'attendees', 'reservation', 'repeat_start', 'resource' ,'photo', 'photoThumb', 'attribute']
    name - zobrazení názvu zdroje
    center - zobrazení názvu střediska
    start - začátek akce
    end - konec akce
    description - zobrazení popisu akce
    organiser - jméno a příjmené organizátora
    price - zobrazení ceny akce
    places - celkový počet míst na akci
    attendees - seznam přihlášených účastníků
    reservation - formulář na rezervaci akce
    repeat_start - datum a čas začátku první akce z cyklu
    resource - názvy zdrojů asociovaných s akcí
    photo - zobrazí první foto z externích fotek definovaných v rámci zdroje
    photoThumb - zobrazí náhled všech fotografií z externích fotek
    attribute - zobrazení uživatelsky definovaných atributů
   Default: ['name', 'center', 'start', 'end', 'description', 'price', 'reservation', 'cycleItem']
  showInactive: možnost zobrazit neaktivní akce
   Možné hodnoty: 0,1
   Default: 0
  showAttendeePayment: možnost zobrazení informace (jiný CSS styl) o tom, jestli má účastník rezervaci zaplacenou nebo ne
   Možné hodnoty: 0,1
   Default: 0 (informace o stavu platby se nezobrazuje)
  cycleItemTemplate: možnost definice HTML šablony pro změnu řádku jedné akce (lekce) z cyklu v detailu akce (cyklu).
   Možné hodnoty:
    @@EVENT_CENTER
    @@EVENT_CENTER_STREET
    @@EVENT_CENTER_CITY
    @@EVENT_CENTER_ZIP
    @@EVENT_CENTER_REGION
    @@EVENT_CENTER_COUNTRY
    @@EVENT_START
     @@EVENT_START_DATE
     @@EVENT_START_TIME
    @@EVENT_END
     @@EVENT_END_DATE
     @@EVENT_END_TIME
    @@EVENT_ORGANISER
  attendeeTemplate: možnost definice HTML šablony jednoho účastníka akce
   Možné hodnoty:
    @@USER_FULLNAME - jméno a příjmení uživatele, který provedl rezervaci
    @@USER_EMAIL - e-mail uživatele, který provedl rezervaci
    @@USER_PHONE - telefon uživatele, který provedl rezervaci
    @@FIRSTNAME - jméno účastníka akce
    @@LASTNAME - příjmení účastníka akce
    @@EMAIL - e-mail účastníka akce
    @@PLACES - počet zarezervovaných míst v rámci rezervace
    @@USER_ATTRIBUTE(atribute-name) - uživatelsky definované atributy registrovaných uživatelů
   Default: empty string
   Příklad: '@@USER_FULLNAME (@@USER_EMAIL) - @@PLACESx'
Příklad:
1
flbEventDetail(
2
"flexbook_allin",
3
{
4
language: 'en',
5
eventId: 7574,
6
backButton: 0
7
}
8
);
Copied!
Last modified 8mo ago
Copy link