flbEventDetail

Komponenta zobrazující detail jedné akce.
Volitelné parametry:
 • eventId: identifikátor akce, který je možné dohledat v back-officu rezervačního systému FlexBook.
 • backButton: možnost zobrazit tlačítko zpět
  • Možné hodnoty 0,1
  • Default: 1
  • Pozn.: při použití hodnoty 0 komponenta nezobrazuje tlačítko zpět.
 • renderText: definice atributů, které se mají pro konkrétní akci zobrazit
  • Možné hodnoty:['name', 'center', 'start', 'end', 'description', 'organiser', 'price', 'places', 'attendees', 'reservation', 'repeat_start', 'resource' ,'photo', 'photoThumb', 'attribute']
   • name - zobrazení názvu zdroje
   • center - zobrazení názvu střediska
   • start - začátek akce
   • end - konec akce
   • description - zobrazení popisu akce
   • organiser - jméno a příjmené organizátora
   • price - zobrazení ceny akce
   • places - celkový počet míst na akci
   • attendees - seznam přihlášených účastníků
   • reservation - formulář na rezervaci akce
   • repeat_start - datum a čas začátku první akce z cyklu
   • resource - názvy zdrojů asociovaných s akcí
   • photo - zobrazí první foto z externích fotek definovaných v rámci zdroje
   • photoThumb - zobrazí náhled všech fotografií z externích fotek
   • attribute - zobrazení uživatelsky definovaných atributů
  • Default: ['name', 'center', 'start', 'end', 'description', 'price', 'reservation', 'cycleItem']
 • showInactive: možnost zobrazit neaktivní akce
  • Možné hodnoty: 0,1
  • Default: 0
 • showAttendeePayment: možnost zobrazení informace (jiný CSS styl) o tom, jestli má účastník rezervaci zaplacenou nebo ne
  • Možné hodnoty: 0,1
  • Default: 0 (informace o stavu platby se nezobrazuje)
 • cycleItemTemplate: možnost definice HTML šablony pro změnu řádku jedné akce (lekce) z cyklu v detailu akce (cyklu).
  • Možné hodnoty:
   • @@EVENT_CENTER
   • @@EVENT_CENTER_STREET
   • @@EVENT_CENTER_CITY
   • @@EVENT_CENTER_ZIP
   • @@EVENT_CENTER_REGION
   • @@EVENT_CENTER_COUNTRY
   • @@EVENT_START
    • @@EVENT_START_DATE
    • @@EVENT_START_TIME
   • @@EVENT_END
    • @@EVENT_END_DATE
    • @@EVENT_END_TIME
   • @@EVENT_ORGANISER
 • attendeeTemplate: možnost definice HTML šablony jednoho účastníka akce
  • Možné hodnoty:
   • @@USER_FULLNAME - jméno a příjmení uživatele, který provedl rezervaci
   • @@USER_EMAIL - e-mail uživatele, který provedl rezervaci
   • @@USER_PHONE - telefon uživatele, který provedl rezervaci
   • @@FIRSTNAME - jméno účastníka akce
   • @@LASTNAME - příjmení účastníka akce
   • @@EMAIL - e-mail účastníka akce
   • @@PLACES - počet zarezervovaných míst v rámci rezervace
   • @@USER_ATTRIBUTE(atribute-name) - uživatelsky definované atributy registrovaných uživatelů
  • Default: empty string
  • Příklad: '@@USER_FULLNAME (@@USER_EMAIL) - @@PLACESx'
Příklad:
flbEventDetail(
"flexbook_allin",
{
language: 'en',
eventId: 7574,
backButton: 0
}
);