Flexbook webové portály

Každý poskytovatel si může přímo v rezervačním systému FlexBook vytvářet jednoduché webové portály (front-endy) umožňující koncovým uživatelům přístup ke zdrojům a akcím definovaných v administračním rozhraní FlexBook.

Webový portál je definovaný HTML šablonou webového portálu, kterých je pro jednoduchost několik ve FlexBooku předpřipravených, nicméně každá šablona jde použít jako základ specifického portálu a jakkoliv uzpůsobit. Webový portál se skládá z globálních CSS stylů, globálních JavaScriptů a HTML. V rámci HTML je použito jednoúrovňové menu, kde jednotlivé položky menu referují na stránky portálu. Menu je editovatelné a jednotlivým položkám v menu se přiřazují specifické stránky webového portálu, které je možné ve FlexBooku vytvářet a editovat.

V rámci webových portálů se pro dynamický obsah používají předdefinované FlexBook JavaScriptové komponenty, které jsou popsány v nasledující sekci.

Aktivní webové portály jsou dostupné na adrese

http://www.flexbook.cz/[zkratka_poskytovatele]/[id_portalu]

  • Zkratka poskytovatele je definována v administračním rozhraní FlexBook.

  • ID webového portálu je uvedeno v seznamu webových portálů v administračním rozhraní FlexBook.

Pomocí webových portálů jsou vytvořeny i níže uvedené prototypy  (ukázky) aplikací pro různé obchodní segmenty.

A na konec se můžete podívat na funkční prototypy jednotlivých způsobů použití rezervačního systému FlexBook ve specifických obchodních segmentech. Seznam prototypů je dostupný na adrese http://www.flexbook.cz/FLEXBOOK/

Last updated