flbResourceDetail

Zobrazí detaily pro daný zdroj
Volitelné parametry:
 • resourceId: ID požadovaného zdroje
 • renderText: definice zobrazení metadat (atributů) zdroje nad kalendářem
  • Možné hodnoty: [ 'name', 'description', 'price', 'photo', 'photoThumb' ]
   • name - zobrazení názvu zdroje
   • description - zobrazení popisu zdroje
   • price - zobrazení ceny za jednotku na zdroji
   • attribute - zobrazení uživatelsky definovaných atributů
   • photo - zobrazí první foto z externích fotek definovaných v rámci zdroje
   • photoThumb - zobrazí náhled všech fotografií z externích fotek
  • Default: ['name','description','price','attribute']
Příklad:
flbResourceDetail(
'flexbook_resource_detail_1',
{
resourceId: 7
}
);