flbResourceDetail

Zobrazí detaily pro daný zdroj

Volitelné parametry:

 • resourceId: ID požadovaného zdroje

 • renderText: definice zobrazení metadat (atributů) zdroje nad kalendářem

  • Možné hodnoty: [ 'name', 'description', 'price', 'photo', 'photoThumb' ]

   • name - zobrazení názvu zdroje

   • description - zobrazení popisu zdroje

   • price - zobrazení ceny za jednotku na zdroji

   • attribute - zobrazení uživatelsky definovaných atributů

   • photo - zobrazí první foto z externích fotek definovaných v rámci zdroje

   • photoThumb - zobrazí náhled všech fotografií z externích fotek

  • Default: ['name','description','price','attribute']

Příklad:

flbResourceDetail(
 'flexbook_resource_detail_1', 
 {
  resourceId: 7
 }
);

Last updated