flbResourcePoolAvailability

Stejná funkcionalita jako komponenta flbResourceAvailability, nicméně nepracuje se s jednotlivými zdroji, ale se skupinami zdrojů.

Specifické volitelné parametry:

resourcePoolAssetId: 'IAM-seats'

Další volitelné parametry jsou stejné jako u komponenty flbResourceAvailability.

Last updated