flbResourceCalendar

Zobrazí kalendář pro jeden nebo více zdrojů.

Volitelné parametry:

 • tag: Možnost omezit zdroje v kalendáři podle seznamu tagu. Zdroj musi mit alespon jeden tag. Tag je textový řetězec asociovaný ke zdroji. Tagy se kombinují pomocí logického operátoru OR.

 • center: seznam ID středisek, ze kterých se mají zobrazit kalendáře zdrojů

 • resourceId: seznam ID požadovaných zdrojů

 • resourceAssetId: lze použít místo parametru resourceID. Seznam asset ID požadovaných zdrojů (pouze pokud není použit parametr resourceId). AssetID je externí ID flexbookového zdroje, které je specificky zadané konkrétním poskytovatelem pro konkrétní resource.

 • resourcePoolAssetId: pool AssetID je externí ID flexbookové skupiny zdrojů. Při použití skupiny zdrojů se v kalendáři zobrazuje agregovaný počet volných zdrojů v daném čase a uživatel si může zarezervovat jeden z nich, který se mu automaticky přiřadí, protože všechny zdroje ve skupině se berou jako stejné.

 • organiser: parametr zdokumentován u komponenty flbEventList

 • organiserCanReserveOnBehalf: parametr zdokumentován u komponenty flbEventList

 • organiserCanReserveOnBehalfFunctionButtons: parametr zdokumentován u komponenty flbEventList

 • organiserCanReserveOnBehalfCustomColumn: parametr zdokumentován u komponenty flbEventList

 • organiserShowReservationAttendee: parametr zdokumentován u komponenty flbEventList

 • resourceLabel: textový popisek pro nadpis zdrojů (pouze pro multizdrojový kalendář)

  • Default: 'Zdroj'/'Resource'

 • ratio: možnost určit poměr výšky/šířky kalendáře. V podstatě se určuje poměr stran. Funguje jen pro multizdrojový kalendář. Hodnota je desetinné číslo.

 • timeSlot: délka časové jendotky (MM)

 • timeMin: minimální čas zobrazený v kalendáři (HH:MM)

 • timeMax: maximální čas zobrazený v kalendáři (HH:MM)

 • showToday: zobrazení/skrytí tlačitka “dnes”

  • Možné hodnoty jsou true/false

 • render: Možnost určit, co se ma v kalendáři zobrazovat.

  • Možné hodnoty: ['reservation','occupied','event','eventWithoutTitle'])

   • reservation - zobrazení rezervace

   • occupied - zobrazení nedostupnosti zdroje

   • event - zobrazení akce pořádané na zdroji. Takovou akci je pak možné rezervovat přímo z kalendáře zdroje

   • eventWithoutTitle - zobrazení akce pořádané na zdroji, ale bez titulku akce.

  • Default: ['reservation','occupied']

 • renderText: definice zobrazení metadat (atributů) zdroje nad kalendářem - podmnožina z hodnot ['name','description','price','legend']

  • name - zobrazení názvu zdroje

  • description - zobrazení popisu zdroje

  • price - zobrazení ceny za jednotku na zdroji

  • legend - zobrazení legendy pro objekty v kalendáři

  Pozn.: renderText: ['none'] zajistí vypnutí zobrazení metadat (atributů) zdroje

 • disableResourceReservation: povolení/zakázaní přímé rezervace zdroje

  • Možné hodnoty: 0,1 nebo 'false'/'true'

  • Default: 'false'

 • dateStart: možnost určit, kterým datumem má kalendář začínat

  • Možné hodnoty: datum ve formátu (YYYY-MM-DD)

 • dateMin: možnost omezit minimální datum zobrazený v kalendáři

  • Možné hodnoty: datum ve formátu (YYYY-MM-DD)

 • dateMax: možnost omezit maximální datum zobrazený v kalendáři

  • Možné hodnoty: datum ve formátu (YYYY-MM-DD)

 • resourceWidth: možnost určit šířku sloupce s popiskem zdroje, pouze v multizdrojovém kalendáři.

  • Možné hodnoty: INT - počet pixelů

  • Příklad: 410

 • slotWidth: možnost určit šířku časového slotu, pouze v multizdrojovém kalendáři.

  • Možné hodnoty: INT - počet pixelů

  • Příklad: 120

 • eventDialogWidth: možnost určit šířku dialogu s informacemi o eventu

  • Možné hodnoty: INT - počet pixelů

  • Příklad: 600

 • view : možnosti zobrazaní kalendáře na jeden den, týden nebo měsíc

  • Možné hodnoty: 'day','week','month'

  • Default: 'week'

 • viewDirection: možnost nastavení horizontálního nebo vertikálního směru kalendáře v multi-zdrojovém kalendáři.

  • Možné hodnoty: 'horizontal','vertical'

  • Default: 'horizontal'

 • showToday: možnost zobrazit/schovat tlačítko pro aktualní datum.

  • Možné hodnoty: 0,1

  • Default: 1

 • backButton: možnost zobrazit tlačítko zpět

  • Možné hodnoty 0,1

  • Default: 0

  • Pozn.: při použití hodnoty 0 komponenta nezobrazuje tlačítko zpět.

Příklad 1:

flbInit('https://www.flexbook.cz/ajax.php', 4, [
{ 
 type: 'flbResourceCalendar', 
 placeHolder: 'flb_placeholder',
 params: { 
  lang: 'cz',
  center : [153],
  render: ['reservation','event','occupied'],
  format: { datetime: 'd.m. H:i', time: 'H:i' },
  viewDirection : 'vertical',  
 },
}
]);

Příklad 2:

flbResourceCalendar(
 'flexbook_resource_calendar_2', 
 { 
  resourceId: [7,10], 
  resourceLabel: 'Rezervace', 
 }
);

Last updated