Systém Flexbook

FlexBook je globální distribuční a rezervační systém na vyhledávání a rezervace zdrojů (resources) a akcí (events). Vyhledávání a rezervace jsou dostupné pro koncové uživatele pomocí webového prohlížeče na počítačích nebo mobilních zařízeních. Vyhledávání může být optimalizováno na aktuální lokalitu uživatele a geo souřadnice zdrojů a akcí.

Flexbook je složen ze dvou hlavních komponent

  • Backend - kompletní backoffice systém pro poskytovatele zdrojů a akcí

  • Frontend - webová aplikace optimalizovaná buď pro počítač nebo mobilní zařízení

Rezervační systém Flexbook je poskytován formou služby, což umožňuje použití aplikace bez nutnosti investic do komplexního softwarového a hardwarového vybavení. Jedinou podmínkou k používání systému je zařízení (počítač, tablet, apod.) s webovým prohlížečem podporujícím HTML5 a JavaScript.

Rezervační systém Flexbook je multitenantní, což znamená že jeden systém poskytuje služby pro více softwarově oddělených zákazníků, tzv. poskytovatelů (providers).

Last updated