REST API

Každý poskytovatel má možnost vytvořit si vlastní aplikaci pro zákaznický přístup ke zdrojům a akcím definovaným v administračním rozhraní FlexBook.

V tomto případě je integrace i vzhled plně v rukou integrátora a výměna dat probíhá pomocí definovaných REST API volání. Každý poskytovatel má přidělená přístupová práva do administračního rozhraní FlexBook, která může použít i pro REST komunikaci.

FlexBook REST API je k dizpozici na vyžádání. V případě potřeby nás kontaktujte, abychom Vám sdělili detaily.

Last updated