flbEventList

Zobrazí seznam všech a nebo vyspecifikovaných aktivních akcí poskytovatele, které je možné filtrovat podle střediska a nebo tagu
Volitelné parametry:
 • tag: je pole textových řetězců asociované k akci nebo zdroji. Tagy se kombinují pomocí logického operátoru AND. V příkladu výše se tedy zobrazí akce označené tagem kurt a tagem trener. Tagy středisek je možné dohledat v back-officu rezervačního systému FlexBook.
  • Příklad použití parametru:
   • tag: ['kurt','trener']
 • tagOperator: možnost předefinování defaultního logického operátoru (AND), který se aplikuje na tagy
  • Možné hodnoty
   • or
   • and
 • center: je pole integer hodnot, identifikující konkrétní střediska poskytovatele. Identifikátory středisek je možné dohledat v back-officu rezervačního systému FlexBook.
 • region: pole řetězců omezující výpis akcí na akce, které jsou na střediscích v konkrétním kraji
 • organiser: možnost omezit akce na akce konkrétního organizátora. Konkrétní organizátor se zadává pomocí emailové adresy a nebo je možné zadat místo emailové adresy speciální hodnotu loggedInUser, která zajistí doplnění aktuálně nalogovaného uživatele do front-endu
 • dateMin: možnost omezit akce podle datumu začátku akce (YYYY-MM-DD)
 • dateMax: možnost omezit akce podle datumu konce akce (YYYY-MM-DD)
 • weekday: možnost omezit akce pouze na ty, které začínají v určitý den v týdnu. Např.: weekday: 'mon,tue' zajistí zobrazení událostí začínajících v pondělí nebo v úterý.
 • count: možnost omezit počet zobrazených akcí
 • onPageCount: možnost omezit počet zobrazených akcí s možností zobrazit (dogenerovat) další pomocí buttonu
  • Příklad použití parametru:
   • onPageCount: 10
 • renderText: definice atributů, které se mají pro konkrétní akci zobrazit v detailu vybrané akce. Viz. parametr renderText v komponentě flbEventDetail
 • cycleItemTemplate: možnost definice HTML šablony pro změnu řádku jedné lekce v cyklu zobrazované v detailu vybrané akce (typu cyklus). Viz. parametr cycleItemTemplate v komponentě flbEventDetail
 • attendeeTemplate: možnost definice HTML šablony jednoho účastníka akce, tak jak se to má pro konkrétní akci zobrazit v detailu vybrané akce. Viz. parametr attendeeTemplate v komponentě flbEventDetail
 • eventResourcePrefix a eventResourcePostfix: parametry, které se dají použít v případě, že je použit @@EVENT_RESOURCE v parametru eventTemplate. Parametry je možné nadefinovat co se ma zobrazit před zdrojem a za zdrojem - např. někdo chce udělat seznam "<název události> - <název zdroje>", některé události nemusí mít zdroj a pak by tam bylo "<název události> - ", takže řešení je nadefinovat eventResourcePrefix=' - ' a ten se přidá pouze když má událost asociovaný nějaký zdroj.
 • eventTemplate: možnost definice HTML šablony jedné neopakující se akce v seznamu
  • Možné hodnoty: jeden string obsahující následující tagy
   • @@ID
   • @@EVENT_NAME
   • @@EVENT_DESCRIPTION
   • @@EVENT_CENTER
    • @@EVENT_CENTER_STREET
    • @@EVENT_CENTER_CITY
    • @@EVENT_CENTER_ZIP
    • @@EVENT_CENTER_REGION
    • @@EVENT_CENTER_COUNTRY
   • @@EVENT_START
   • @@EVENT_END
   • @@EVENT_START_DATE
   • @@EVENT_START_TIME
   • @@EVENT_END_DATE
   • @@EVENT_END_TIME
   • @@EVENT_ORGANISER
   • @@EVENT_PLACES
   • @@EVENT_FREE
   • @@EVENT_FREE_SUBSTITUTE
   • @@EVENT_PRICE
   • @@EVENT_ATTRIBUTE(<zkratka_atributu>)
   • @@EVENT_RESOURCE
   • @@EVENT_PHOTO - zobrazí první foto z externích fotek definovaných v rámci akce
   • @@EVENT_PHOTOTHUMB - zobrazí náhled všech fotografií z externích fotek definovaných v rámci akce
  • Default: '@@EVENT_NAME (@@EVENT_START - @@EVENT_END) - @@EVENT_OVERALL_FREE - @@EVENT_PRICE'
 • eventCycleTemplate: možnost definice HTML šablony jedné opakující se akce v seznamu
  • String může obsahovat stejné jako u parametru eventTemplate, ale navíc jsou implemetované následující tagy specfické pro opakující se akce (tzv. cykly)
   • @@EVENT_CYCLE_COUNT - počet akcí (lekcí) v rámci cyklu
  • Default: '@@EVENT_NAME (@@EVENT_START_DATE - @@EVENT_END_DATE @@EVENT_START_TIME - @@EVENT_END_TIME) - @@EVENT_OVERALL_FREE - @@EVENT_PRICE'
 • tag: je pole textových řetězců asociované k akci nebo zdroji. Tagy se kombinují pomocí logického operátoru OR. V příkladu výše se tedy zobrazí akce označené tagem kurt nebo tagem trener. Tagy středisek je možné dohledat v back-officu rezervačního systému FlexBook.
  • Příklad použití parametru:
   • tag: ['kurt','trener']
 • tagOperator: možnost předefinování defaultního logického operátoru (OR), který se aplikuje na tagy
  • Možné hodnoty
   • or
   • and
 • center: je integer hodnota, identifikující konkrétní středisko poskytovatele. Identifikátory středisek je možné dohledat v back-officu rezervačního systému FlexBook.
 • organiser: možnost omezit akce na akce konkrétního organizátora. Konkrétní organizátor se zadává pomocí emailové adresy a nebo je možné zadat místo emailové adresy speciální hodnotu loggedInUser, která zajistí doplnění aktuálně nalogovaného uživatele do front-endu
 • organiserCanReserveOnBehalf: parameter, kterým je možné povolit z front-endu dělat rezervace organizátorům akcí. Pomocí hodnoty tohoto parametru se určuje, kterým uživatelům může rezervaci udělat. Jen tací uživatelé se mu nabízí ve výběru.
  • Možné hodnoty:
   • 'allUsers' - všichni uživatelé poskytovatele
   • {usersHavingReservationsOnEventWithTag: 'tag'} - uživatelé, kteří mají rezervaci na akci s uvedeným tagem
   • {usersHavingPaidReservationsOnEventWithTag: 'tag'} - uživatelé, kteří mají zaplacenou rezervaci na akci s uvedeným tagem
 • organiserCanReserveOnBehalfFunctionButtons: parameter (pole), kterým je možné nadefinovat jaké buttony (funkce) bude mít organizátor na front-endu k dispozici.
  • Možné hodnoty:
   • 'attendeeToSubstitute'
   • 'cancelAttendee'
   • 'failAttendee'
   • 'substituteToAttendee'
   • 'cancelSubstitute'
  • Příklad použití parametru
   • organiserCanReserveOnBehalfFunctionButtons:[‘attendeeToSubstitute’,’cancelAttendee’,’failAttendee’,’substituteToAttendee’,’cancelSubstitute’],
 • organiserCanReserveOnBehalfCustomColumn: parametr (objekt / json), kterým je možné nadefinovat název a obsah třetího sloupce v AJAXovém vyhledávání.
  • Možné hodnoty:
   • 'name'
   • 'firstname'
   • 'lastname'
   • 'email'
   • 'address'
   • 'attribute_<XXX>', kde <XXX> je ID uživatelského atributu z backoffice
  • Příklad použití parametru
   • organiserCanReserveOnBehalfCustomColumn: { title: 'Custom column', value: 'attribute_BIRTH' }
 • organiserShowReservationAttendee:
  • Možné hodnoty:
   • 1 (default) - input liny pro zadání účastníků jména, příjmení a emailu se zobrazují
   • 0, false, null - input liny pro zadání účastníků jména, příjmení a emailu se nezobrazují, ale jen v případě, že jsou požadovány informace pro jednoho účastníka. V případě vstupu osobních informací pro více účastníků se input liny pro zadání účastníků zobrazují
 • dateMin: možnost omezit akce podle datumu začátku akce (YYYY-MM-DD)
 • dateMax: možnost omezit akce podle datumu konce akce (YYYY-MM-DD)
 • weekday: možnost omezit akce pouze na ty, které začínají v určitý den v týdnu. Např.: weekday: 'mon,tue' zajistí zobrazení událostí začínajících v pondělí nebo v úterý.
 • count: možnost omezit počet zobrazených akcí
 • onPageCount: omezení počtu zobrazených akcí s možností dogenerování dalších akcí stisknutím tlačítka na konci výpisu
  • Příklad použití parametru
   • onPageCount: 10
 • renderText: definice atributů, které se mají pro konkrétní akci zobrazit v detailu vybrané akce. Viz. parametr renderText v komponentě flbEventDetail
 • attendeeTemplate: možnost definice HTML šablony jednoho účastníka akce, tak jak se to má pro konkrétní akci zobrazit v detailu vybrané akce. Viz. parametr attendeeTemplate v komponentě flbEventDetail
 • eventResourcePrefix a eventResourcePostfix: parametry, které se dají použít v případě, že je použit @@EVENT_RESOURCE v parametru eventTemplate. Parametry je možné nadefinovat co se ma zobrazit před zdrojem a za zdrojem - např. někdo chce udělat seznam "<název události> - <název zdroje>", některé události nemusí mít zdroj a pak by tam bylo "<název události> - ", takže řešení je nadefinovat eventResourcePrefix=' - ' a ten se přidá pouze když má událost asociovaný nějaký zdroj.
 • eventTemplate: možnost definice HTML šablony jedné akce v seznamu
  • Možné hodnoty: jeden string obsahující následující parametry
   • @@ID
   • @@EVENT_NAME
   • @@EVENT_DESCRIPTION
   • @@EVENT_CENTER
   • @@EVENT_START
   • @@EVENT_END
   • @@EVENT_ORGANISER
   • @@EVENT_PLACES
   • @@EVENT_FREE
   • @@EVENT_FREE_SUBSTITUTE
   • @@EVENT_PRICE
   • @@EVENT_ATTRIBUTE(<zkratka_atributu>)
   • @@EVENT_RESOURCE
  • Default: empty string
  • Příklad: ' @@EVENT_NAME - @@EVENT_START '
Přiklad 1 - seznam akcí ze střediska s ID 153 a rendrovat komponentu v českém jazyce
flbInit('https://www.flexbook.cz/ajax.php', 4, [
{
type: 'flbEventList',
placeHolder: 'flb_placeholder_1',
params: {
lang: 'cz',
center : [153],
},
}
]);
Přiklad 2 - seznam akcí s tagem kurt nebo trener, ale jen ze středisek s ID 1 a 2
flbEventList(
'flexbook_2',
{
tag: ['kurt','trener'],
center: [1,2]
}
);
Přiklad 3 - akce organizátora s emailem [email protected] ze střediska ID 150 a v detailu rendrovat specifické atributy
<script>// <![CDATA[
flbInit('https://www.flexbook.cz/ajax.php', @@PROVIDER_ID(), [
{ type: 'flbEventList', placeHolder: 'f_3',
params: {
center: [150],
organiser: '[email protected]',
renderText: ['name', 'center', 'start', 'end', 'description', 'organiser', 'price', 'places', 'attendees', 'reservation', 'repeat_start', 'resource'],
},
}
]);
// ]]></script>
Přiklad 4 - akce organizátora, který je aktuálně nalogován do front-endu
<script>// <![CDATA[
flbInit('https://www.flexbook.cz/ajax.php', @@PROVIDER_ID(), [
{ type: 'flbEventList', placeHolder: 'f_3',
params: {
organiser: 'loggedInUser',
},
}
]);
// ]]></script>
Přiklad 5 - omezení počtu akcí na stránce s možností přigenerování dalších akcí
<div id="flb_placeholder_1">&nbsp;</div>
<script>// <![CDATA[
flbInit('https://www.flexbook.cz/ajax.php', @@PROVIDER_ID(), [
{ type: 'flbEventList', placeHolder: 'flb_placeholder_1',
params: {
format: { datetime: '<b>D</b> d.m. H:i', time: 'H:i' },
lang: 'cz',
onPageCount: 10,
renderText: ['name','center','start','end','description','organiser','price','places','attendees','reservation'],
eventTemplate: '@@EVENT_NAME - @@EVENT_CENTER - @@EVENT_START - @@EVENT_FREE - @@EVENT_PRICE'
},
}
]);
// ]]></script>