flbEventList

Zobrazí seznam všech a nebo vyspecifikovaných aktivních akcí poskytovatele, které je možné filtrovat podle střediska a nebo tagu

Volitelné parametry:

 • tag: je pole textových řetězců asociované k akci nebo zdroji. Tagy se kombinují pomocí logického operátoru AND. V příkladu výše se tedy zobrazí akce označené tagem kurt a tagem trener. Tagy středisek je možné dohledat v back-officu rezervačního systému FlexBook.

  • Příklad použití parametru:

   • tag: ['kurt','trener']

 • tagOperator: možnost předefinování defaultního logického operátoru (AND), který se aplikuje na tagy

  • Možné hodnoty

   • or

   • and

 • center: je pole integer hodnot, identifikující konkrétní střediska poskytovatele. Identifikátory středisek je možné dohledat v back-officu rezervačního systému FlexBook.

 • region: pole řetězců omezující výpis akcí na akce, které jsou na střediscích v konkrétním kraji

 • organiser: možnost omezit akce na akce konkrétního organizátora. Konkrétní organizátor se zadává pomocí emailové adresy a nebo je možné zadat místo emailové adresy speciální hodnotu loggedInUser, která zajistí doplnění aktuálně nalogovaného uživatele do front-endu

 • dateMin: možnost omezit akce podle datumu začátku akce (YYYY-MM-DD)

 • dateMax: možnost omezit akce podle datumu konce akce (YYYY-MM-DD)

 • weekday: možnost omezit akce pouze na ty, které začínají v určitý den v týdnu. Např.: weekday: 'mon,tue' zajistí zobrazení událostí začínajících v pondělí nebo v úterý.

 • count: možnost omezit počet zobrazených akcí

 • onPageCount: možnost omezit počet zobrazených akcí s možností zobrazit (dogenerovat) další pomocí buttonu

  • Příklad použití parametru:

   • onPageCount: 10

 • renderText: definice atributů, které se mají pro konkrétní akci zobrazit v detailu vybrané akce. Viz. parametr renderText v komponentě flbEventDetail

 • cycleItemTemplate: možnost definice HTML šablony pro změnu řádku jedné lekce v cyklu zobrazované v detailu vybrané akce (typu cyklus). Viz. parametr cycleItemTemplate v komponentě flbEventDetail

 • attendeeTemplate: možnost definice HTML šablony jednoho účastníka akce, tak jak se to má pro konkrétní akci zobrazit v detailu vybrané akce. Viz. parametr attendeeTemplate v komponentě flbEventDetail

 • eventResourcePrefix a eventResourcePostfix: parametry, které se dají použít v případě, že je použit @@EVENT_RESOURCE v parametru eventTemplate. Parametry je možné nadefinovat co se ma zobrazit před zdrojem a za zdrojem - např. někdo chce udělat seznam "<název události> - <název zdroje>", některé události nemusí mít zdroj a pak by tam bylo "<název události> - ", takže řešení je nadefinovat eventResourcePrefix=' - ' a ten se přidá pouze když má událost asociovaný nějaký zdroj.

 • eventTemplate: možnost definice HTML šablony jedné neopakující se akce v seznamu

  • Možné hodnoty: jeden string obsahující následující tagy

   • @@ID

   • @@EVENT_NAME

   • @@EVENT_DESCRIPTION

   • @@EVENT_CENTER

    • @@EVENT_CENTER_STREET

    • @@EVENT_CENTER_CITY

    • @@EVENT_CENTER_ZIP

    • @@EVENT_CENTER_REGION

    • @@EVENT_CENTER_COUNTRY

   • @@EVENT_START

   • @@EVENT_END

   • @@EVENT_START_DATE

   • @@EVENT_START_TIME

   • @@EVENT_END_DATE

   • @@EVENT_END_TIME

   • @@EVENT_ORGANISER

   • @@EVENT_PLACES

   • @@EVENT_FREE

   • @@EVENT_FREE_SUBSTITUTE

   • @@EVENT_PRICE

   • @@EVENT_ATTRIBUTE(<zkratka_atributu>)

   • @@EVENT_RESOURCE

   • @@EVENT_PHOTO - zobrazí první foto z externích fotek definovaných v rámci akce

   • @@EVENT_PHOTOTHUMB - zobrazí náhled všech fotografií z externích fotek definovaných v rámci akce

  • Default: '@@EVENT_NAME (@@EVENT_START - @@EVENT_END) - @@EVENT_OVERALL_FREE - @@EVENT_PRICE'

 • eventCycleTemplate: možnost definice HTML šablony jedné opakující se akce v seznamu

  • String může obsahovat stejné jako u parametru eventTemplate, ale navíc jsou implemetované následující tagy specfické pro opakující se akce (tzv. cykly)

   • @@EVENT_CYCLE_COUNT - počet akcí (lekcí) v rámci cyklu

  • Default: '@@EVENT_NAME (@@EVENT_START_DATE - @@EVENT_END_DATE @@EVENT_START_TIME - @@EVENT_END_TIME) - @@EVENT_OVERALL_FREE - @@EVENT_PRICE'

 • tag: je pole textových řetězců asociované k akci nebo zdroji. Tagy se kombinují pomocí logického operátoru OR. V příkladu výše se tedy zobrazí akce označené tagem kurt nebo tagem trener. Tagy středisek je možné dohledat v back-officu rezervačního systému FlexBook.

  • Příklad použití parametru:

   • tag: ['kurt','trener']

 • tagOperator: možnost předefinování defaultního logického operátoru (OR), který se aplikuje na tagy

  • Možné hodnoty

   • or

   • and

 • center: je integer hodnota, identifikující konkrétní středisko poskytovatele. Identifikátory středisek je možné dohledat v back-officu rezervačního systému FlexBook.

 • organiser: možnost omezit akce na akce konkrétního organizátora. Konkrétní organizátor se zadává pomocí emailové adresy a nebo je možné zadat místo emailové adresy speciální hodnotu loggedInUser, která zajistí doplnění aktuálně nalogovaného uživatele do front-endu

 • organiserCanReserveOnBehalf: parameter, kterým je možné povolit z front-endu dělat rezervace organizátorům akcí. Pomocí hodnoty tohoto parametru se určuje, kterým uživatelům může rezervaci udělat. Jen tací uživatelé se mu nabízí ve výběru.

  • Možné hodnoty:

   • 'allUsers' - všichni uživatelé poskytovatele

   • {usersHavingReservationsOnEventWithTag: 'tag'} - uživatelé, kteří mají rezervaci na akci s uvedeným tagem

   • {usersHavingPaidReservationsOnEventWithTag: 'tag'} - uživatelé, kteří mají zaplacenou rezervaci na akci s uvedeným tagem

 • organiserCanReserveOnBehalfFunctionButtons: parameter (pole), kterým je možné nadefinovat jaké buttony (funkce) bude mít organizátor na front-endu k dispozici.

  • Možné hodnoty:

   • 'attendeeToSubstitute'

   • 'cancelAttendee'

   • 'failAttendee'

   • 'substituteToAttendee'

   • 'cancelSubstitute'

  • Příklad použití parametru

   • organiserCanReserveOnBehalfFunctionButtons:[‘attendeeToSubstitute’,’cancelAttendee’,’failAttendee’,’substituteToAttendee’,’cancelSubstitute’],

 • organiserCanReserveOnBehalfCustomColumn: parametr (objekt / json), kterým je možné nadefinovat název a obsah třetího sloupce v AJAXovém vyhledávání.

  • Možné hodnoty:

   • 'name'

   • 'firstname'

   • 'lastname'

   • 'email'

   • 'address'

   • 'attribute_<XXX>', kde <XXX> je ID uživatelského atributu z backoffice

  • Příklad použití parametru

   • organiserCanReserveOnBehalfCustomColumn: { title: 'Custom column', value: 'attribute_BIRTH' }

 • organiserShowReservationAttendee:

  • Možné hodnoty:

   • 1 (default) - input liny pro zadání účastníků jména, příjmení a emailu se zobrazují

   • 0, false, null - input liny pro zadání účastníků jména, příjmení a emailu se nezobrazují, ale jen v případě, že jsou požadovány informace pro jednoho účastníka. V případě vstupu osobních informací pro více účastníků se input liny pro zadání účastníků zobrazují

 • dateMin: možnost omezit akce podle datumu začátku akce (YYYY-MM-DD)

 • dateMax: možnost omezit akce podle datumu konce akce (YYYY-MM-DD)

 • weekday: možnost omezit akce pouze na ty, které začínají v určitý den v týdnu. Např.: weekday: 'mon,tue' zajistí zobrazení událostí začínajících v pondělí nebo v úterý.

 • count: možnost omezit počet zobrazených akcí

 • onPageCount: omezení počtu zobrazených akcí s možností dogenerování dalších akcí stisknutím tlačítka na konci výpisu

  • Příklad použití parametru

   • onPageCount: 10

 • renderText: definice atributů, které se mají pro konkrétní akci zobrazit v detailu vybrané akce. Viz. parametr renderText v komponentě flbEventDetail

 • attendeeTemplate: možnost definice HTML šablony jednoho účastníka akce, tak jak se to má pro konkrétní akci zobrazit v detailu vybrané akce. Viz. parametr attendeeTemplate v komponentě flbEventDetail

 • eventResourcePrefix a eventResourcePostfix: parametry, které se dají použít v případě, že je použit @@EVENT_RESOURCE v parametru eventTemplate. Parametry je možné nadefinovat co se ma zobrazit před zdrojem a za zdrojem - např. někdo chce udělat seznam "<název události> - <název zdroje>", některé události nemusí mít zdroj a pak by tam bylo "<název události> - ", takže řešení je nadefinovat eventResourcePrefix=' - ' a ten se přidá pouze když má událost asociovaný nějaký zdroj.

 • eventTemplate: možnost definice HTML šablony jedné akce v seznamu

  • Možné hodnoty: jeden string obsahující následující parametry

   • @@ID

   • @@EVENT_NAME

   • @@EVENT_DESCRIPTION

   • @@EVENT_CENTER

   • @@EVENT_START

   • @@EVENT_END

   • @@EVENT_ORGANISER

   • @@EVENT_PLACES

   • @@EVENT_FREE

   • @@EVENT_FREE_SUBSTITUTE

   • @@EVENT_PRICE

   • @@EVENT_ATTRIBUTE(<zkratka_atributu>)

   • @@EVENT_RESOURCE

  • Default: empty string

  • Příklad: ' @@EVENT_NAME - @@EVENT_START '

Přiklad 1 - seznam akcí ze střediska s ID 153 a rendrovat komponentu v českém jazyce

flbInit('https://www.flexbook.cz/ajax.php', 4, [
{
 type: 'flbEventList',
 placeHolder: 'flb_placeholder_1',
 params: {
  lang: 'cz',
  center : [153],
 },
}
]);

Přiklad 2 - seznam akcí s tagem kurt nebo trener, ale jen ze středisek s ID 1 a 2

flbEventList(
'flexbook_2',  
{
 tag: ['kurt','trener'],  
 center: [1,2]
}
);

Přiklad 3 - akce organizátora s emailem david.pasek@flexbook.cz ze střediska ID 150 a v detailu rendrovat specifické atributy

<script>// <![CDATA[
flbInit('https://www.flexbook.cz/ajax.php', @@PROVIDER_ID(), [
{ type: 'flbEventList', placeHolder: 'f_3',
  params: { 
          center: [150],
          organiser: 'david.pasek@flexbook.cz',
          renderText: ['name', 'center', 'start', 'end', 'description', 'organiser', 'price', 'places', 'attendees', 'reservation', 'repeat_start', 'resource'],
         },
}
]);
// ]]></script>

Přiklad 4 - akce organizátora, který je aktuálně nalogován do front-endu

<script>// <![CDATA[
flbInit('https://www.flexbook.cz/ajax.php', @@PROVIDER_ID(), [
{ type: 'flbEventList', placeHolder: 'f_3',
  params: { 
          organiser: 'loggedInUser',
         },
}
]);
// ]]></script>

Přiklad 5 - omezení počtu akcí na stránce s možností přigenerování dalších akcí

<div id="flb_placeholder_1">&nbsp;</div>
<script>// <![CDATA[
flbInit('https://www.flexbook.cz/ajax.php', @@PROVIDER_ID(), [
{ type: 'flbEventList', placeHolder: 'flb_placeholder_1',
  params: {
   format: { datetime: '<b>D</b> d.m. H:i', time: 'H:i' }, 
   lang: 'cz',
   onPageCount: 10,
   renderText: ['name','center','start','end','description','organiser','price','places','attendees','reservation'],
   eventTemplate: '@@EVENT_NAME - @@EVENT_CENTER - @@EVENT_START - @@EVENT_FREE - @@EVENT_PRICE'
  },
}
]);
// ]]></script>

Last updated